6000 Euro para estudiar durante un año, no, gracias

Originalmente escrito en holandés, y publicado en el 20 noviembre 2018 en https://www.comac-studenten.be/artikels/6000-euro-om-een-jaar-te-studeren-nee-bedankt

Este año académico, Universidad Católica de Lovaina ha aumentado considerablemente las tasas de matrícula para los estudiantes extranjeros. para 10 direcciones se incrementan los fondos para los estudiantes de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) venir. para 4 Masters es un impulso para todos.


¿Por qué el aumento de las tasas de matrícula son injustos

Buitenlandse studenten moeten steeds meer forse bedragen neerleggen. Zo moeten bijvoorbeeld studenten Bio-informatica 6000 euro betalen. Dat is zeven keer zoveel als vorig jaar. Aan één Erasmus Mundus Master hangt dan weer een prijskaartje van 9000 euro [1]. De reden? ‘Het opleiden van internationale studenten vergt nu eenmaal meer inspanningen, van rekrutering en opvang bij aankomst tot begeleiding tijdens het studietraject. Het inschrijvingsgeld kan dan gezien worden als een soort vergoeding daarvoor.’, aldus Pieter Lievens, vicerector Internationaal Beleid.

Het is goed dat de universiteit meer wil investeren in begeleiding. Maar dat veel studenten enkel en alleen daarvoor 828 tot wel 8028 euro extra moeten betalen is weinig geloofwaardig. Ook bij het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, waar alle Engelstalige inschrijvingsgelden verdriedubbelen, horen we hetzelfde verhaal. ‘We willen zo als faculteit een laagdrempelig aanspreekpunt worden waarbij we eventueel doorverwijzen bij meer ernstige klachten. We denken eraan om iemand van het personeel gedeeltelijk vrij te stellen om studentencoach te zijn.’ [3], geeft Gerd Van Riel, decaan van het Hoger instituut voor Wijsbegeerte, als uitleg.

Men wil studenten dus 2578 euro extra laten betalen voor een studentencoach, die bovendien eigenlijk geen professionele psychosociale begeleiding biedt. Dat terwijl de KULeuven al individuele psychiatrische sessies aanbiedt voor maar 18 euro, die volledig losstaan van de faculteiten. [4]

Een ander veel gebruikt argument is dat niet-EER-studenten uit de erkende lage-inkomenslanden het standaard inschrijvingsgeld betalen. [5] Die lijst omvat nog geen 30 landen[6], waardoor slechts 500 van de 5090 niet EER-studenten een vergoeding krijgen. para 4614 studenten uit erkende middel-lage inkomenslanden gaat de verhoging van de inschrijvingsgelden dus gewoon door [7]. Onder die 4614 vallen ook studenten uit Syrië, Libië, Oekraïne, Palestina, Congo, Ivoorkust … Het argument dat studenten uit armere of gevaarlijke regio’s ook een kans krijgen, houdt geen stand.

Daarnaast zijn de hogere inschrijvingsgelden niet de enige besparingen op hoger onderwijs. Zo verhogen de prijzen van de ALMA-maaltijden ieder jaar. Verder schafte de universiteit KotNet, de vroegere internetvoorziening voor studenten op kot af, en verving het door een duurder abonnement van Telenet. Of de zogezegde “rationaliseringen” die zich twee jaar geleden nog uitte in het beëindigen van de opleiding slavistiek. Daarnaast sneuvelen er ieder jaar wel vakken, die vervangen worden door een kleiner aantal interfacultaire vakken van lagere kwaliteit.



Een test case scenario

We mogen deze verhogingen niet zien als een geïsoleerd geval. Zo zijn de algemene inschrijvingsgelden in 2014 al fors verhoogd. Dat ging gepaard met veel verzet van alle studenten in de Vlaamse universiteitssteden, die erin slaagde de toeslag te beperken.

Ook VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen, de Vlaamse werkgeversorganisatie) pleitte al in mei voor een toename van de inschrijvingsgelden en het afschaffen van de inpuntfinanciering.8Tevens is VOKA gewonnen voor winstgevende, geprivatiseerde universiteiten: ‘Ook in het hoger onderwijs kan er meer gedaan worden met minder overheidsgeld. Er kunnen nog efficiëntiewinsten geboekt worden door bijvoorbeeld beter samen te werken, studenten sneller te oriënteren en meer te rationaliseren. Daarnaast moet het aandeel van de private financiering omhoog.’ 9

Maar nog voor het VOKA-voorstel en voor Luc Sels rector werd, liet hij in 2015 al weten dat hij gewonnen was voor een verhoging van het inschrijvingsgeld: Ik heb geen probleem met een beperkte verhoging van het inschrijvingsgeld, zolang we tegelijk ook iets doen voor de beursstudenten.’10

Hilde Crevits, minister van onderwijs zei ook al dat ze de voorstellen van VOKA waardeert. Ze geeft aan dat er moet worden nagedacht over de financiering. ‘We moeten bekijken of het evenwicht tussen input- en outputfinanciering nog klopt, maar er is nog geen definitief voorstel..’11

Deze uitspraken van alle kanten vormen een bedreiging voor toegankelijk onderwijs. De besparingen op opleidingen voor buitenlandse studenten staan ook op de Belgische studenten te wachten. Een zwak verzet op de huidige maatregelen zal enkel motivatie zijn voor de rectoren en politici om een algemene verhoging te lanceren.

Een elitaire visie op onderwijs en internationalisering

Rector Luc Sels heeft het vaak over de internationalisering en zogenaamde univeristy rankings. Hij wilt naar eigen zeggen de internationale ambities aanscherpen. Maar wat voor internationalisering bedoelt hij dan? Welke en hoeveel studenten beoogt hij dan?

‘We willen inzetten op samenwerking met instellingen waarvan we kunnen leren. We willen de lat hoog leggen in ons internationaliseringsbeleid en bij de selectie van partners meer naar boven kijken, en niet enkel naar beneden.’12

De rector is heel trots op de huidige samenwerkingen met universiteiten zoals UCL ( University College of London) en The University of Hong Kong, maar het moet hoger. Wat hierbij niet wordt vermeld, is dat de studiegelden van die universiteiten variëren tussen de 10 000 en de 50 000 euro per jaar.13 Daarnaast zijn er een behoorlijk aantal van die scholen volledig geprivatiseerd. Is dat de toekomst van de KULeuven voor de internationale studenten, of voor alle studenten tout court?

Internationale uitwisseling zou moeten gaan over een andere cultuur ontdekken, de wereld verkennen of een breder perspectief bekomen. Net zoals onderwijs in dienst moet staan van de samenleving, om jongeren te doen ontplooien, kennis te verdelen en om kritische burgers te vormen die oplossingen voor de maatschappij uitdenken. Als men echter kijkt naar de richting waarin Sels onze universiteit wil duwen, is het duidelijk dat onderwijs enkel is bedoeld voor de rijkste laag van de bevolking.

Daarom maken we ons best nu al klaar om op te komen voor een democratisch onderwijs, door actie te ondernemen tegen de verhogingen van het inschrijvingsgeld voor buitenlandse studenten. En waarom bijvoorbeeld niet pleiten voor een herfinanciering van het hoger onderwijs naar 2% van het BBP, zoals in de jaren ’70 het geval was? De toekomstige koers van ons onderwijs zal aan de studentenbeweging afhangen.

1 https://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/en/fees/sp

2 http://www.veto.be/artikel/inschrijvingsgeld-buitenlandse-studenten-opni

3 http://www.veto.be/artikel/verhoogde-inschrijvingsgelden-voor-buitenland

4 https://www.kuleuven.be/english/studentservices/health/psy

5 http://www.veto.be/artikel/verhoogde-inschrijvingsgelden-voor-buitenland

6http://www.kuleuven.be/english/international/funding/iro/countries?fbcli

7 https://www.kuleuven.be/prodstudinfo/index/50000050.html, geraadpleegd 24 Oktober

8 Universiteiten krijgen nu in het eerste jaar financiering per opgenomen studiepunten/studenten (input) en pas van het tweede jaar per afgelegde studiepunten/ geslaagde studenten (output).

9 VOKA

10 Het nieuwsblad 23 september 2015

11 http://www.hildecrevits.be/nl/laat-studenten-meer-inschrijvingsgeld-betalen

12 http://www.lucsels.be/programma.php

13 https://www.topuniversities.com/university-ranking

Deja una respuesta

su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *