Dossier over de kwestie van het collegegeld in KU Leuven, door de Leuven Students Against Collegegeld

Dit rapport geeft een overzicht van het probleem van de verhoogde collegegeld in KU Leuven, en legt uit waarom zijn wij tegen hen.

Als u akkoord gaat, nodigen wij u uit om de enorme brief te ondertekenen (die zal worden geleverd aan de diverse autoriteiten van de Associatie KU Leuven) waarin verzoeken wij hen om het verhoogde collegegeld te stoppen: http://chng.it/z2NVBmwrQW

Leuven Students Against Collegegeld (Facebook) (tjilpen)

Lees verder Dossier over de kwestie van het collegegeld in KU Leuven, door de Leuven Students Against Collegegeld

De verhoogde collegegeld aan de KU Leuven Association in 2019

Dit is een lijst van de leden van de Associatie KU Leuven, en het collegegeld dat zij in rekening brengen aan niet-Europese studenten (niet-EER).

Lees verder De verhoogde collegegeld aan de KU Leuven Association in 2019

Samenvatting van de informatie over de verhoging van de collegegelden voor niet-EER-studenten die door STURA in de enquête van maart-mei 2019

Het volgende is de tekst die werd voorgelezen door de studenten die de poll ingevuld dat STURA deed (maart-mei 2019 over de verhoging van het collegegeld). Het kan worden beschouwd als een samenvatting van de feiten die STURA heeft onderzocht, en het zou nuttig zijn als referentie voor toekomstige discussies over de kwestie.

De peiling werd gemaakt op deze pagina: http://www.sturakuleuven.be/en/tuition/

Wat zijn deze Verhoogt Precies?

In 2014 de Vlaamse overheid bedongen aantal wijzigingen met betrekking tot alle collegegeld voor de Vlaamse universiteiten. Afgezien van de verhogingen tot € 922,3 voor alle EER-studenten, werd besloten dat geen limiet zou bestaan ​​over de vergoedingen voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. De juridische redenering hierachter is dat geen belastingen ten gunste van de EER door deze studenten worden betaald.


De KU Leuven introduceerde toen drie categorieën van mogelijke verhoogde collegegeld, € 1750, € 3500 en € 6000. Vanaf daar, faculteiten kon beslissen autonoom welk tarief zij voor niet-EER-studenten geïnstalleerd. Vier jaar na de wijzigingen in het decreet, 11 van 16 faculteiten hebben geleidelijk verhoogd ten minste één van hun programma's. Dit is dus een proces over een langere periode van tijd.

Lees verder Samenvatting van de informatie over de verhoging van de collegegelden voor niet-EER-studenten die door STURA in de enquête van maart-mei 2019