Samenvatting van de informatie over de verhoging van de collegegelden voor niet-EER-studenten die door STURA in de enquête van maart-mei 2019

Het volgende is de tekst die werd voorgelezen door de studenten die de poll ingevuld dat STURA deed (maart-mei 2019 over de verhoging van het collegegeld). Het kan worden beschouwd als een samenvatting van de feiten die STURA heeft onderzocht, en het zou nuttig zijn als referentie voor toekomstige discussies over de kwestie.

De peiling werd gemaakt op deze pagina: http://www.sturakuleuven.be/en/tuition/

Wat zijn deze Verhoogt Precies?

In 2014 de Vlaamse overheid bedongen aantal wijzigingen met betrekking tot alle collegegeld voor de Vlaamse universiteiten. Afgezien van de verhogingen tot € 922,3 voor alle EER-studenten, werd besloten dat geen limiet zou bestaan ​​over de vergoedingen voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. De juridische redenering hierachter is dat geen belastingen ten gunste van de EER door deze studenten worden betaald.


De KU Leuven introduceerde toen drie categorieën van mogelijke verhoogde collegegeld, € 1750, € 3500 en € 6000. Vanaf daar, faculteiten kon beslissen autonoom welk tarief zij voor niet-EER-studenten geïnstalleerd. Vier jaar na de wijzigingen in het decreet, 11 van 16 faculteiten hebben geleidelijk verhoogd ten minste één van hun programma's. Dit is dus een proces over een langere periode van tijd.

Waarom is dit ter discussie Right Now?

Op twee verschillende niveaus een nieuw licht is scheen op het collegegeld. ten eerste, de beleidsplan van 2017-2021 levert een hoek: KU Leuven streeft naar meer en betere internationale studenten, terwijl gericht op meer diversiteit binnen de studentenpopulatie alsook.

Het is in deze gedachtegang dat de KU Leuven debatteert over het verhogen van de tarieven voor niet-EER-studenten om een ​​gestandaardiseerd verhoogde vergoeding. Deze beslissing wordt verwacht om duidelijkheid te brengen, voor inkomende studenten als voor marketing doeleinden, en mag de financiële middelen om blijven evolueren de KU Leuven in de richting van een werkelijk internationale universiteit te bieden.

Het tweede perspectief kritiek op het idee van een verhoogde collegegeld voor niet-EER-studenten. De vraag wordt gesteld of de verscheidenheid aan KU Leuven zal lijden onder de verhogingen en of dit daadwerkelijk een effectief middel zijn om betere studenten.

Zo, Wat is het huidige plan?

Zoals al genoemd, de KU Leuven overweegt indien het tarief kan worden gedefinieerd op één, gestandaardiseerde universiteitsbrede fee. Het exacte aantal is nog niet beslist.

Als ook rekening houden met de faculteiten die tijdelijk niet hun honoraria hebben gebracht en om de diversiteit te waarborgen, extra ontheffing- of subsidie ​​systeem zal worden geïnstalleerd. Studenten kunnen een beurs ontvangen op basis van vooraf vastgestelde criteria, zoals hun sociaal-economische status of hun wetenschappelijke excellentie binnen hun vakgebied. Deze criteria zijn nog niet besloten, maar het heeft echter eruit elke faculteit in staat om zelfstandig te beslissen een groot deel van hun nadruk zal liggen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat deze beslissingen goed moet vooraf worden gemaakt van de komende academisch jaar. Vandaar, zo vroeg mogelijk jaar om te zien nieuwe wijzigingen in de kosten zou zijn 2020-2021.

Hoeveel studenten hebben we het over?

Alleen studenten van buiten de Europese Economische Ruimte inschrijving in een bachelor of initiële masteropleiding worden beïnvloed. Sommige categorieën van studenten echter niet betalen van de hogere prijzen:

  • Studenten met een vluchteling-statuut
  • Studenten die een familielid van een onderwerp van de EER
  • Studenten die al in België wonen voor een heel jaar, zonder het gebruik van een werk of studie visum
  • Studenten in een programma, gelijk toen de kosten van hun opleiding worden opgevoed.

Tijdens het academiejaar 2018-2019, 1291 van 5000 niet-EER-studenten deden betalen de verhoogde vergoeding; een vierde van alle huidige niet-EER-studenten. Dit aantal zal waarschijnlijk stijgen, sinds de laatste categorie van vrijstellingen steeds minder relevant zullen worden.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *