De discussie over het collegegeld op de verzamelplaats voor internationale studenten van de KU Leuven gehouden op 29 oktober 2018

Dit artikel werd oorspronkelijk geschreven in het Engels.

Het verleden maandag 29 van oktober 2018, de student vertegenwoordiging (“Stura” of “studentenraad”) of KU Leuven organiseerde een “assemblage voor internationale studenten” (“AFIS”), samen met LOCATIE (de overkoepelende organisatie van alle studenten in Leuven) en Pangea (het sociaal centrum voor internationale studenten aan de KU Leuven). In de omgeving van 30 internationale studenten aanwezig zijn op het evenement waren. De eerste helft van de gebeurtenis, die duurde in totaal rond 4 uur, was gewijd aan de algemene bezorgdheid van de internationale studenten luisteren, en de tweede helft was gewijd aan het probleem van de stijging van het collegegeld voor de studenten die niet de burgers van de Europese Economische Ruimte te bespreken (in deze voortaan aangeduid als artikel “niet-EER-studenten”, en vaak aangeduid als “niet-Europese studenten”). Lees verder De discussie over het collegegeld op de verzamelplaats voor internationale studenten van de KU Leuven gehouden op 29 oktober 2018

Opiniepeilingen over het collegegeld aan de KU Leuven

Dit is een bijgewerkte lijst van de huidige peilingen wordt gemaakt aan de KU Leuven met betrekking tot het thema van de verhoging van het collegegeld voor niet-Europese studenten.

CURRENT POLLS

STURA algemeen overzicht over het collegegeld voor niet-EER-studenten:
http://www.sturakuleuven.be/en/tuition/
maart 2019 – mei 2019
Alle studenten van de KU Leuven kan de poll beantwoorden.
Analyse van de enquête in STUDENTEN XYZ: https://www.studenten.xyz/the-stura-poll-about-the-tuition-fees-in-ku-leuven/

Past polls

NFK poll over het verhoogde collegegeld voor niet-EER-studenten aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.
Link per e-mail gestuurd naar de studenten.
december 2018
Alleen de studenten van het Instituut voor Wijsbegeerte kunnen de poll beantwoorden.
resultaten: Meer dan 70% van de ondervraagde studenten tegen het collegegeld te verhogen voor niet-EER-studenten.